DZIENNY PLAN ZAJĘĆ Z DZIEĆMI
 

6:00 - 8:00 Przyjmowanie dzieci. Indywidualne kontakty personelu z rodzicami.
Zabawy dowolne.
8:00 - 8:15 Przygotowanie do śniadania.
8:15 - 8:45 Śniadanie.
8:45 - 9:00 Toaleta.
9:00 - 10:00 Zabawy zorganizowane. Zabawy w kącikach zainteresowań.
10:00 - 10:15 Drugie śniadanie.
10:15 - 11:30 Zabawy i zajęcia tematyczne w grupach dostosowane do wieku rozwojowego dziecka oraz spacery lub zabawa w ogrodzie.
11:30 - 11:45 Toaleta.
11:45 - 12:15 Obiad.
12:15 - 12:30 Przygotowanie dzieci do snu.
12:30 - 14:15 Sen (Dzieci do 1- go roku sen w godzinach dopołudniowych).
14:15 - 14:30 Toaleta.
14:30 - 15:00 Podwieczorek.
15:00 - 17:00 Gry i zabawy w grupach. Odbieranie dzieci ze żłobka, kontakt indywidualny z rodzicami.