Statut

Plik do pobrania:
Statut Żłobka Samorządowego nr 15 w Kielcach (PDF) - 19.02.2024


Regulamin organizacyjny

Plik do pobrania:
Regulamin organizacyjny Żłobka Samorządowego nr 15 w Kielcach (PDF) - 24.05.2024


Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Plik do pobrania:
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Żłobku Samorządowym Nr 15 w Kielcach (PDF) - 24.05.2024


Plan pracy

Plik do pobrania:
Plan pracy Żłobka Samorządowego nr 15 w Kielcach (PDF) - 24.05.2024