Flaga Polski Godło Polski
Plakat programu Maluch+

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ realizowanego w latach ubiegłych.

Instytucja dofinansowywana: Żłobek Samorządowy nr 15 w Kielcach
Wartość dofinansowania: 101 040 zł
Wartość zadania: 126 300 zł


Dotacja celowa na realizację zadania w ramach organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobek Samorządowy Nr 15 w Kielcach
DOFINANSOWANIE: 106 920 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 133 650 zł