Ogólne założenia programowe dotyczące pracy z dziećmi na zajęciach według Metody Ruchu Rozwijającego (MRR)

Dziecko już od pierwszych chwil życia potrzebuje kontaktu dotykowego, potem maluchy pragną być noszone, głaskane, tulone. Te wszystkie przejawy uwagi i miłości wobec dziecka tworzą niezbędną i niezastąpioną aurę, w której powinno się ono wychowywać, aby mogło się cieszyć zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Mając na uwadze powyższe potrzeby dziecka i przezwyciężanie u niego lęku przed rozłąką z bliskimi, podczas pobytu w żłobku wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom. W tym celu stworzyłyśmy program pracy z dziećmi metodą Weroniki Sherborne. W trakcie zajęć prowadzonych w żłobku MRR dzieci poznają swoje otoczenie (placówkę, jaką jest żłobek oraz osoby opiekunów) i uczą się czyć w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami.

Cele i zadania realizowane na zajęciach według MRR

 1. Kształtowanie świadomości własnej odrębności - "ja fizycznego" (części ciała, szczególnie jego środka - tułowia/brzucha) oraz otaczającej nas przestrzeni.
 2. Ułatwianie adaptacji do żłobka.
 3. Usprawnianie ruchowe i rozwijanie świadomości różnorodnych cech ruchu (tempa, siły, kierunku oraz przepływu).
 4. Nabywanie umiejętności kontrolowania swojego ciała, a co za tym idzie, także sfery emocji oraz form kontaktów społecznych (dzielenie przestrzeni z innymi oraz nawiązywanie bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku).
 5. Rozwijanie różnych sposoób komunikacji, porozumiewania się oraz własnej pewności i kreatywności.

Cele realizowane na na zajęciach Ruchu Rozwijającego

 1. Wychowawcze
  • Poszerzenie wiedzy dziecka o sobie (np. utożsamianie się ze swoim imieniem).
  • Podporządkowanie się pewnym regułom podczas zabaw - ćwiczeń.
  • Umiejętność wspólnej zabawy.
  • Doświadczanie i bycie w relacjach w grupie rówieśniczej.
 2. Terapeutyczne
  • Dostosowanie ćwiczeń do zdiagnozowanych odchyleń czy zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka (np. ćwiczenia korekcyjne przy obniżonej sprawności ruchowej, ćwiczenia relaksacyjne przy nadpobudliwości).
  • Działania stymulujące: wzmacnianie, wyciszanie, kształtowanie, usprawnianie, aktywizowanie, przezwyciężanie, modywowanie, reagowanie na bodźce.

Formy zajęć oparte na MRR

 • ćwiczenia indywidualne (w sytuacjach terapeutycznych)
 • ćwiczenia grupowe (ruch jest inicjowany przez samychćwiczących, celowy i zamierzony, czasem także mimowolny, spontaniczny, wynikający z zaistniałej relacji).

Formy wzbogacające program zajęć

 • Zabawy z rekwizytem:
  • zabawy z kocem (przykrywanie się, ciągnięcie, chowanie, zawijanie, otulanie
  • zabawy z chustą:
   • na początek spotkania
   • w pozycji stojącej, siedzącej i leżącej
   • zabawy w odgrywanie ról, zabawy z chustą i piłką, z "tunelem",
   • zabawy na zakończenie spotkania.

Ćwiczenia rozwijające relacje społeczne i ułatwiające relaksację:

 • dziecęce masażyki (delikatne głaskanie, mające charakter komuniakcji), np. Maszyna do pisania, Rak, Pizza, Czapla, Tu płynie rzeczka, Dzik
 • kołyskanki (wykorzystywanie muzyki dla wyciszenia, odprężenia dziecka)

Środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach według MRR 

Odtwarzacz CD, płyty z piosenkami dziecięcymi, podkładami instrumentalnymi, książki z tekstami kołysanek i wierszyków, rekwizyty tj. koce, chusty, tunele z materiału, piłki, instrumenty, zabawki